0232 347 39 49
info@ortapinar.com

Hakkımızda

Ofisimiz 2003 yılında kurulmuştur. Kurulduğumuz günden itibaren, benzer düşüncelerle hareket ettiğimiz, insan onuru ve eşitlik ilkesini hareket merkezi kabul ederek kişilerin hak ve özgürlüklerinin savunucusu olmaya çalışan İzmir Barosu bünyesinde faaliyet göstermekteyiz. Yıllar içerisinde müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı alanlarda mesleki faaliyetlerimizi sürdürdük. 

Çalışmalarımız doğal olarak hukukun her dalında olmuştur. Ancak gerek ülkemizin sosyo/ekonomik/kültürel yapısı gerek kanunlarımızın değişme hızı ve gerekse Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi gibi yüksek mahkemeler yanında İstinaf mahkemelerinin kurulmuş olması ve bu yüksek mahkemelerinin çok çeşitlilik gösteren kararlarının takibi ve müvekkillerimizin menfaatleri doğrultusunda irdelenmesi gerekliliği karşısında belli alanlarda uzmanlaşmak kaçınılmaz olmuştur. 

Önceki paragrafta belirttiğimiz hususun yanında gerek küreselleşme gerekse ulusal çaptaki gelişmeler neticesinde yeni yeni hukuk branşları da doğmuş, önceleri ana bazı hukuk dalları altında yer bulan örneğin gayrimenkul hukuku altında değerlendirilen imar hukuku vb. alanlar veya hakkında ayrıca hiçbir düzenleme bulunmayan bir takım hukuk alanları örneğin inşaat hukuku, enerji hukuku, vb. gibi alanlar hukukun ana dallarından biri olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Netice olarak da müvekkillerimizin menfaatleri gereğince çalışmalarımızı yeni gelişmelere uygun olarak güncellememiz kaçınılmaz olmuştur. 

Hal böyle olunca da, zamanla başta mevzuata hakim olma adına seminer ve sempozyum çalışmalarına dahil olduğumuz enerji hukuku olmak üzere uzun süre bilirkişilik yaptığımız işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan iş hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıklar ve mevzuatı çok da bilinmeyen sosyal güvenlik hukuku / bağ-kur hukuku alanında çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. 

Bunun yanında maddi hasarlı, yaralamalı veya ölümlü trafik kazalarından kaynaklanan Karayolları Trafik Kanunu’na dair uyuşmazlıklar bunlara ilişkin sigorta şirketi başvurusu, maddi/manevi tazminat talepleri ile ceza davalarının takibi konusunda uzmanlaşmış ayrıca bir kadromuz da söz konusudur. 

Yine başta imar hukuku olmak üzere, Osmanlı tapusu tespiti/tescili ile inşaat hukuku alanları ve 

Vergi hukuku’ndaki mevzuata hakim ve gelişmeleri/mevzuat değişikliklerini ve yüksek mahkemelerin içtihatlarını yakından takip edilmesi adına konusunda uzman hukukçularımız mevcuttur. 

Tabi bu arada öncelikle yurdumuzun jeopolitik konumu da düşünüldüğünde şirketler hukuku na uzak kalmamız söz konusu olamazdı. Bunun gibi idarenin vatandaş karşısındaki gücü kanunların ve anayasal ilkelerin uygulanmasında idarelerin yaptıkları hatalar ve hak ihlalleri de süreklilik ve değişkenlik göstermeye devam etmiştir. İdare hukuku alanında da her daim çalışmalarımız olmuştur. 

Tüm bunlar kapsamında hizmetlerimiz başlığı altında belirttiğimiz gibi hukukun her alanında hizmet vermemiz söz konusudur ve hizmet vermeye de hazırız. Ancak yukarıda bahsi geçen alanlar bakımından ayrıca bir uzmanlığımız ve kadromuzun bulunduğunu da belirtmek isteriz.

Ofisimiz, çağın gerekleri ve ülkemizin sosyo/ekonomik/kültürel koşulları da gözetilerek dışarıdan danışmanlık hizmeti verdiği gibi yapılacak avukatlık sözleşmesi doğrultusunda müvekkillerimizin işlerini uzman kadromuzla takip etmektedir. 

Avukat Serhat Ortapınar