0232 347 39 49
info@ortapinar.com

Ticaret Hukuku

Ortapınar Hukuk Bürosu olarak; Türk Ticaret Kanunu kapsamında öncelikle şirketler hukuku alanında şirketlere her türlü hukuki danışmanlığı vermekte ve özellikle kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi amacıyla şirketlerin her türlü günlük işlemleri, yetki devrinin düzenlendiği iç yönergenin hazırlanması, her türlü yönetim kurulu kararının hazırlanması, genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, hukuki defterlerin tutulması ve şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu ve şube kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi dahil şirketler hukukunun gerektirdiği her türlü işlem ile ilgili hukuki hizmetleri vermektedir.

  1. Şirket sözleşmelerinin hazırlanması
  2. Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
  3. Ticari davaların hazırlanması ve takibi ile icra takibinin yürütülmesi
  4. Şirketler için Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen toplantıların düzenlenmesi ve yürütülmesi
  5. Yönetimsel kararların hukuksal değerlendirmesi ve bu kararlar nedeniyle karşılaşılabilecek
    ihtilaflar hakkında bilgilendirme yapılması
  6. Sermaye artırımı/indirimine ilişkin hukuksal işlerin hazırlanması ve yürütülmesi
  7. Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı hakkında danışmanlık verilmesi
Ortapınar Hukuk Bürosu Ticaret Hukuku