0232 347 39 49
info@ortapinar.com

Şirketler ve Enerji Hukuku

Türk Ticaret Kanunu kapsamında öncelikle şirketler hukuku alanında şirketlere her türlü hukuki danışmanlığı vermekte ve özellikle kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi amacıyla şirketlerin her türlü günlük işlemleri, yetki devrinin düzenlendiği iç yönergenin hazırlanması, her türlü yönetim kurulu kararının hazırlanması, genel kurul işlemlerinin yürütülmesi, hukuki defterlerin tutulması ve şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi, yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu ve şube kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi dahil şirketler hukukunun gerektirdiği her türlü işlem ile ilgili hukuki hizmetleri vermektedir.

 1. Şirket sözleşmelerinin hazırlanması
 2. Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 3. Ticari davaların hazırlanması ve takibi ile icra takibinin yürütülmesi
 4. Şirketler için Türk Ticaret Kanunu kapsamında öngörülen toplantıların düzenlenmesi ve yürütülmesi
 5. Yönetimsel kararların hukuksal değerlendirmesi ve bu kararlar nedeniyle karşılaşılabilecek
  ihtilaflar hakkında bilgilendirme yapılması
 6. Sermaye artırımı/indirimine ilişkin hukuksal işlerin hazırlanması ve yürütülmesi
 7. Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketici mevzuatı hakkında danışmanlık verilmesi

Enerji piyasası sektörünün öncü şirketlerinin vekilliğini yürüten Ortapınar Hukuk Bürosu, başta petrol piyasası olmak üzere elektrik, doğalgaz ve lpg piyasalarında yapılan ulusal ve uluslararası her türlü enerji yatırımına yönelik olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Enerji sektöründe piyasa oyuncularının karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla, piyasaların değişen hukuki yapısını ve ilgili düzenlemeleri düzenli olarak takip eden Ortapınar Hukuk Bürosu, müvekkillerinin karşılaştıkları idari yaptırımların ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü, EPDK, diğer idari makamlar, tahkim kurulları ve mahkemeler nezdinde yapılacak işlemler hususunda da temsil hizmeti sunmaktadır.

Hukuk büromuz, enerji hukuku alanında aşağıda belirtilen alanlarla sınırlı olmamak üzere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir:

 • EPDK ve diğer idari makamlar tarafından kesilen idari para cezalarının iptali
 • Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu mevzuatın takibi ve mevzuat gereğince alınması zorunlu izinlerin ve lisansların temin edilmesi
 • Lisansların tadili ve devir işlemlerinin yapılması
 • Enerji şirketlerine rekabet hukuku konusunda hukuki destek verilmesi
 • Enerji piyasasında yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için alınacak teşviklere ve gerçekleştirilecek özelleştirmelere yönelik hukuki danışmanlık verilmesi
 • İkili, grup, ulusal ve uluslararası enerji sözleşmelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi
Enerji Hukuku Ortapınar Hukuk Bürosu