0232 347 39 49
info@ortapinar.com

İdare Hukuku

Ortapınar Hukuk Bürosu İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması,
  • İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi,
  • Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat vs. davalar,
  • Ayrıca İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü.
İdare Hukuku Ortapınar Hukuk Bürosu