0232 347 39 49
info@ortapinar.com

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARINDA YAPTIRIMLAR

 1. Çalışma İzni Talebinin Reddi

6735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde; 

 • Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, 
 • Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan, 
 • Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen, 
 • Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, 
 • Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan, 
 • Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan, 
 • 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, 
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, 
 • ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, 
 • Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, 

başvurular reddedilir.

 1. Çalışma izninin iptali 

Yabancının veya işverenin talebi dışında çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, yabancının; 

 • Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi, 
 • İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması, 
 • Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti, 
 • Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi, 
 • Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti, 
 • 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması, 
 • 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi, 
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi, 
 • Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması, 
 • Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması, 

durumlarında çalışma izinleri iptal edilir.

Ayrıca, uluslararası koruma kapsamında olan yabancılara yönelik olarak, 6458 sayılı Kanunun; 

a) 77 nci maddesi uyarınca uluslararası koruma başvurusunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması, 85 inci maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün sona ermesi veya 86 ncı maddesi uyarınca uluslararası koruma statüsünün iptali hâlinde İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine, 

b) 91 inci maddesi uyarınca sağlanan geçici korumanın Cumhurbaşkanı kararıyla sonlandırılması veya bireysel olarak sona ermesi ya da iptali hâlinde Cumhurbaşkanı kararı veya İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine,

verilmiş olan çalışma izni veya çalışma izni muafiyetleri Bakanlıkça iptal edilir. 

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku