0232 347 39 49
info@ortapinar.com

VERGİ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ÜZERİNE DAVA AÇMA SÜRESİ İCİNDE İHTİRAZİ KAYITLA YAPILAN ÖDEME

Vergi ceza ihbarnamesi geldikten sonra ödeme yapılsa bile dava açma süresi dolmamışsa ihbarnameye konu vergi ve cezanın iptali istenebilir. Ödeme anında ihtirazi kayıt koyulması diye bir koşul olmadığı gibi dava açabilmek için iade veya düzeltme başvurusuna da gerek yoktur.

VERGİ YARGILAMASI HAKKINDA

  • Vergi yargısında duruşma katibi bulunmaz ve tarafların ifadeleri zapta alınmaz. Resen araştırma ve yazılılık ilkesi gereği duruşmanın fonksiyonu yalnızca muğlak maddi hususların aydınlatılmasıdır. Bu nedenle vergi yargısında duruşma tutanakları delil vesikası olarak kullanılmaz. 
  • Vergi yargısında; savunmaya cevap verilmemesi, duruşmaya katılınmaması, bilirkişi masrafının ödenmemesi, ara kararına cevap verilmemesi davanın davacı aleyhine sonuçlandırılmasını gerektirmez. Resen tahkik vergi davasını hukuk davalarından ayırır.
  • Vergi dava dilekçesinin kanuna uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle reddedilmesi halinde verilen 2. dilekçenin de aynı sebeple reddi gerekirse artık dava reddedilir. İstinafa başvurulsa bile davanın esası bu aşamada incelenemez. Bu nedenle dilekçenin şekli ve içeriği çok önemlidir.
  • Mevzuata göre dava açma ödev değil bir haktır. Bu nedenle mücbir sebeple vergi ödevlerine ait süreler uzasa da; dava açma, istinaf, temyiz, YD itiraz, ara kararına cevap süreleri durmaz ve işler.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku