0232 347 39 49
info@ortapinar.com

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ İLE KİRACININ TAHLİYE EDİLMESİ-2

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI TAHLİYE DAVASI

  1. Usulüne uygun hazırlanan tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı taşınmazı boşaltmaz ise taşınmazı tahliye edeceğini kabul ettiği tarihin bitiminden itibaren 1 ay içinde kiralayan tarafından taşınmazın tahliyesi için tahliye davası açabilir. Bu süre hak düşürücü süre  olup sürenin geçmesi halinde bu hak sona erer.
  2. Tahliye davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olup yetkili yer ise taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE DAYALI İCRA TAKİBİ

  1. Usulüne uygun hazırlanan tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı taşınmazı boşaltmaz ise taşınmazı tahliye edeceğini kabul ettiği tarihin bitiminden itibaren 1 ay içinde kiralayan tarafından taşınmazın tahliyesi için İİK M. 272-273 e dayanarak icra takibi başlatabilir. Açılan bu icra takibi ile icra müdürlüğü tarafından kiracıya tahliye emri gönderilir. Gönderilen bu tahliye emrine kiracı tarafından 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bu 7 günlük sürenin itiraz olmaksızın sona ermesi halinde  kiracı 15 gün içinde taşınmazı boşaltmak zorundadır. Taşınmazı boşaltmamışı halinde taşınmaz cebri icra yoluyla tahliye edilir.
  2. Kiracı tarafından tahliye emrine 7 günlük süre içinde itiraz edilirse kiraya veren tarafından icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açılarak  itirazın kaldırılması ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. Ancak düzenlenen tahliye taahhütnamesi adi yazılı şekilde düzenlemiş ve kiracı tarafından imzaya itiraz edilmişse artık icra hukuk mahkemesinde değil sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve taşınmazın tahliyesi davası açılarak taşınmazın tahliyesi sağlanır.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku

VELAYET-3

Velayetin Verileceği Kişinin Belirlenmesi Hakim velayet hakkının kimde kalacağını belirlerken çocuğun üstün yararını gözeterek karar vermektedir. Çocuk 0-4 yaş aralığında ise

Devamını Oku