0232 347 39 49
info@ortapinar.com

PARSELASYON PLANLARININ YASAL VE YÖNETSEL DAYANAKLARI

Parselasyon planları 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 2981 sayılı Kanunun 10/c maddesi uyarınca yapılmaktadır. 3194 sayılı Kanunun 18. maddesinde parselasyon uygulamaları konusunda detaylı kurallara yer verilmişken, imar affı kanunu olarak da ifade edilen 2981 sayılı Kanun 10/c maddesinde de 3194 sayılı Kanundan farklı olarak bedele dönüştürme ve ferdileştirme olanakları tanınmaktaydı. Temmuz/2019 da yapılan değişiklik ile bedele dönüştürme müessesesi İmar Kanununda da öngörülmüştür. 

Yönetsel düzenlemeler açısından 3194 sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulanmasına dair yönetmelik (22.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yeni parselasyon Yönetmeliği- Arsa ve Arazi Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik- yayımlanmıştır.) çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Ayrıca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde parselasyon uygulamalarını ilgilendiren hükümler bulunmaktadır.

Bunun yanında parselasyon uygulamaları dayanağı imar planlarına ve plan notlarında öngörülen kurallara uygun olmalıdır. İmar planında yapılan belirleme ve kriterlere aykırı uygulama yapılması Mahkemelerce iptal sebebi olarak kabul edilmektedir.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku