0232 347 39 49
info@ortapinar.com

Parselasyon Planlarına Nasıl Dava Açılır?          

Parselasyon planlarının ve kabule ve onaya dair encümen kararlarının iptali istemiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca süresi içerisinde taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Her parsel maliki/malikleri tarafından kendi taşınmazına yönelik olarak dava açılır.

İdare mahkemelerinde dava açmak için hazırlanan dilekçelerin 2577 sayılı Kanunun 3. maddesine uygun olması gerekmektedir. Parselasyon davalarında ayrıca dava dilekçesinde tapu bilgileri de belirtilmelidir. Aksi halde mahkemece 2577 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca dilekçenin reddine karar verilebilir. Böyle bir durumda eksiklikler 30 gün içerisinde giderilerek yenileme dilekçesi verilmelidir.

Parselasyonun iptali istemiyle açılacak davalarda hazırlanacak dilekçelerin 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine de uygun olması gereklidir. Aksi halde Mahkemece yine dilekçenin reddine karar verilecektir. Bu maddeye göre menfaat birlikteliği olan kişiler aynı dilekçe ile dava açabilirler. Aksi takdirde ayrı ayrı hazırlanacak dilekçelerle ayrı ayrı dava açılmalıdır. İki farklı işlemin aynı dilekçe ile dava konusu edilmesi durumu da aynı madde çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Açılan davalarda 2577 sayılı Kanunun 27. maddesinde öngörüldüğü şekilde yürütmenin durdurulması da talep edilebilir. Bu talepler mahkemelerce ilk aşamalarda değerlendirilebildiği gibi, bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlara dayalı olarak da değerlendirilebilmektedir.

Bu davalarda verilen mahkeme kararlarına karşı istinaf Mahkemelerinde itiraz yoluna ve Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabilir.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku