0232 347 39 49
info@ortapinar.com

SGK TARAFINDAN İŞYERİNİZE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ

İşyerlerinde denetim yapan polis-zabıta-jandarma gibi kamu personellerinin tutmuş olduğu tutanaklarda ismi geçenlerin sigortasının var olup olmadığına yada tutulan tutanaklardaki ismi geçenlerin hizmet ihyası ile ilgili işyerine SGK tarafından idari para cezası kesilmesi kanunlara aykırıdır. İşyerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yönünden sigortalı olması gerekenlerin sigortalı olup olmadıklarının tespitlerini sadece kamu denetim elemanları ve SGK denetim elemanları tespit edebilir. Polis memurları tarafından düzenlenen tutanaklar sadece ihbar olabilir, tutanaklarda ismi geçenlerin sigortalılığının tespiti niteliği taşımaz

            Kamu denetim elemanları ve SGK denetim elemanları tarafından yapılmayan tespitlere dayanarak SGK tarafından iş yerlerine gönderilen İdari Para Cezaları yasal dayanaktan yoksun olup, bu cezalara süresi içinde ilgili Kurum ünitesine usulüne göre itiraz edilmelidir.

            Yapılacak itiraz takibi durdurur. İtirazınızın SGK tarafından reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde usulüne göre yetkili mahkemeye başvurabilir. SGK’nın idari para cezalarının meblağlarının yüksek olması ve icra ve teşvik iptalleri gibi yaptırımının da bulunmasından dolayı, bu itiraz ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce konuya hakim avukatınızdan mutlaka yardım almanız gerekmektedir.

Son Yazılar

VELAYET-4

Ortak Velayet Ortak velayet, Türkiye’de son yıllarda uygulamaya geçmiş olan bir müessesedir. Ortak velayet ile eşler, evliliğin sona ermesi ile

Devamını Oku