0232 347 39 49
info@ortapinar.com

3572 Sayılı Kanunda Öngörülen Ruhsat Düzenlenirken Dikkat Edilecek Genel Kriterler

3572 sayılı Kanunun 4. Maddesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi talebiyle yapılan başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir:

a) İnsan sağlığına zarar vermemek,

b) Çevre kirliliğine yol açmamak,

c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak.

Bunun yanında Kanunun 5. ve 6. maddelerinde, beyanın  esas alınacağı, örnek başvuru formunun uygun şekilde doldurulacağı ve belgelerin ekleneceği, başka işleme gerek kalmadan ruhsat düzenlenerek verileceği, 1 ay içerisinde denetim yapılacağı, yapılmazsa çalışma ruhsatı almış sayılacağı, aykırı bir beyan ya da durumun tespiti halinde ruhsat iptal edilerek, işyerinin kapatılacağı genel kuralları belirlenmiştir.

Son Yazılar

REDDİ MİRASIN İPTALİ DAVASI

MİRASIN REDDİ Miras bırakanın ölümü ile birlikte, miras bırakanın malvarlığında yer alan haklar ve borçlar mirasçılarına geçer. Miras bırakanın borçlarından

Devamını Oku